Uloga vitamina D u autoimunim i malignim bolestima

Vitamin D je liposolubilni vitamin koji se u našem organizmu proizvodi iz svog prekursora pomoću ultravioletnog (sunčevog) zračenja. Pored toga unosi se i putem hrane i eventualno suplemenata. U zimskom periodu zbog manje endogene produkcije … Nastavi čitati Uloga vitamina D u autoimunim i malignim bolestima