google.com, pub-8809926643015715, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kafa je jako popularan napitak koji konzumira veliki broj ljudi. Međutim, kofein i tanini iz kafe stupaju u veliki broj interakcija sa lijekovima, koje rezultiraju pojačanim neželjenim efektima. Iz tog razloga, potrebno je znati da li bismo smjeli konzumirati kafu uz našu terapiju i da li postoji određeni režim kojeg se trebamo pridržavati kada je u pitanju kombinacija kafe i pojedinih lijekova.

U nastavku možete pročitati sa kojim lijekovima kafa izaziva interakcije, koje jačine, te kakve posljedice imaju te interakcije po organizam.

INTERAKCIJE VELIKE JAČINE

Efedrin i kofein

Efedrin kao i kofein iz kafe djeluje stimulatorno na nervni sistem. Kod pacijenata koji koriste efedrin i konzumiraju kafu može doći do prekomjerne stimulacije nervnog sistema te ozbiljnih neželjenih efekata i srčanih problema. Zbog toga se ni u kojem slučaju ne preporučuje istovremeno korištenje efedrina i kafe.

INTERAKCIJE UMJERENE JAČINE

Adenozin i kofein

Kofein može blokirati djelovanje adenozina. Adenozin je lijek koji se često aplicira prije izvođenja stres elektrokardiograma. Stoga je neohodno izbjegavati kafu i ostale kofeinske napitke 24 sata prije izvođenja ovog testa.

Dipiridamol i kofein

Kofein može blokirati dejstvo dipiridamola. Dipiridamol se također, kao i adenozin, često koristi prije izvođenja stres elektrokardiograma.

Alkohol i kofein

Alkohol usporava razgradnju kofeina u organizmu. Konzumiranje kafe zajedno sa alkoholom može uzrokovati previše kofeina u krvi, te na taj način pojačati neželjene efekte kofeina kao što su: razdražljivost, glavobolja, ubrzan rad srca.

Alendronat i kofein

Kofein smanjuje apsopciju alendronata. Istovremeno konzumiranje kafe i alendronata može smanjiti efikasnost ovog lijeka. Ne preporučuje se konzumiranje kafe 2 sata prije i poslije uzimanja alendronata. Pored toga, kafa nepovoljno utiče na gustinu kostiju, tako da bi pacijenti koji imaju osteoporozu u svakom slučaju trebali izbjegavati kafu, kako bi terapija osteoporoze bila uspješnija.

Hinolonski antibiotici (ciprofloksacin, enoksacin, norfloksacin, grepafloksacin, trovafloksacin) i kofein

Navedeni antibiotici mogu usporiti razgradnju kofeina u organizmu, povećavajući na taj način koncentraciju kofeina u krvi što nadalje uzrokuje pojačane neželjene efekte kofeina kao što su: glavobolja, razdražljivost, ubrzan rad srca i dr.

Klozapin i kofein

Kofein usporava razgradnju klozapina u organizmu, zbog čega povećava njegove neželjene efekte.

Disulfiram i kofein

Disulfiram može smanjiti brzinu razgradnje kofeina što za posljedicu ima pojačane neželjene efekte kofeina kao što su: glavobolja, razdražljivost, ubrzan rad srca i dr.

Estrogeni i kofein

Estrogeni također mogu smanjiti brzinu razgradnje kofeina povećavajući neželjene efekte kofeina. Ukoliko koristite preparate estrogena, svakako reducirajte unos kafe i ostalih kofeinskih napitaka.

Fluvoksamin i kofein

Fluvoksamin može smanjiti brzinu razgradnje kofeina i pojačati njegove neželjene efekte.

Levotiroksin i kofein

Kofein smanjuje apsorpciju levotiroksina, što rezultira i nižom koncentracijom lijeka u krvi. Zbog toga je potrebno izbjegavati konzumiranje kafe zajedno sa levotiroksinom kao i sat vremena nakon uzimanja ovog lijeka. Pročitajte više o terapiji usporenog rada štitne žlijezde.

Litij i kofein

Kofein povećava brzinu razgradnje litija u organizmu. Ukoliko konzumirate kafu ili druge kofeinske napitke svakodnevno i koristite litij kao terapiju, postepeno prestanite konzumirati kafu. Dakle, ne smijete nikako naglo prestati sa konzumiranjem kafe jer to može dovesti do naglog povećanja neželjenih efekata litija na organizam.

Antidepresivi (MAO inhibitori) i kofein

Kofein djeluje stimulatorno na organizam. Pojedini antidepresivi također djeluju stimulatorno na organizam. Korištenje pojedinih antidepresiva i kafe dovodi do kumulativnog efekta, do pretjerane stimulacije i nastanka ozbiljih neželjenih efekata koji uključuju: lupanje srca, povišen krvni pritisak, nervozu itd.

Triciklični antidepresivi (amitriptilin, imipramin) i kofein

Kafa sadrži i tanine koji mogu smanjiti apsoprciju tricikličnih antidepresiva. Kako bi se izbjegla ta interakcija, potrebno je izbjegavati konzumiranje kafe 1 sat prije i 2 sata poslije uzimanja tricikličnih antidepresiva.

Antikoagulansi i kofein

Kafa može usporiti proces zgrušavanja krvi. Stoga se pacijentima koji su na antikoagulantnoj terapiji ne preporučuje konzumiranje kafe zbog kumulativnog efekta i povećanja rizika od krvarenja.

Black Liquid in White Ceramic Mug

Fenobarbital i kofein

Stimulatorno dejstvo kafe na CNS može smanjiti sedativni učinak fenobarbitala.

Fenotiazini (flufenazin, hlorpromazin, haloperidol, tioridazin, trifluoperazin) i kafa

Tanini iz kafe smanjuju apsorpciju fenotiazina, što dovodi do smanjenja efikasnosti terapije. Kako biste izbjegli ovu interakciju, potrebno je izbjegavati konzumiranje kafe 1 sat prije i 2 poslije uzimanja fenotiazina.

Riluzol i kofein

Kofein može smanjiti razgradnju riluzola i na taj način povećati efekte odnosno neželjene efekte riluzola.

Teofilin i kofein

Kofein djeluje slično kao teofilin. Pored toga, kofein može i smanjiti brzinu razgradnje teofilina i na taj način pojačati neželjene efekte teofilina.

Verapamil i kofein

Verapamil može smanjiti razgradnju kofeina. Ukoliko pacijenti koji su na terapiji verapamilom konzumiraju kafu, mogu osjećati pojačane efekte i neželjene efekte  kofeina kao što su: glavobolja, ubrzan srčani rad, razdražljivost i dr.

INTERAKCIJE MALE JAČINE

Cimetidin, flukonazol, terbinafin i meksiletin mogu smanjiti brzinu razgradnje kofeina i na taj način pojačati neželjene efekte  kofeina kao što su: glavobolja, ubrzan srčani rad, razdražljivost i dr.

Inzulin i oralni antidijabetici i kofein

Kafa može uzrokovati povećanje nivoa šećera u krvi. Dijabetičari koji konzumiraju kafu, trebaju pratiti nivoe glukoze u krvi, posebno oni kojima je tek uvedena terapija.

 

Ključne riječi: kafa i lijekovi, interakcije

Foto: Pexels

Categories: Savjeti farmaceuta

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *