Uticaj lijekova na biohemijske analize

Lijekovi mogu interferirati sa biohemijskim parametrima. Savremeni način života karakterizira sve češća upotreba lijekova, pa su i navedene interferencije sve više zastupljene. Pored toga, nekontrolisana primjena lijekova, primjena u velikim dozama, njihova nepovoljna kombinacija te … Nastavi čitati Uticaj lijekova na biohemijske analize